Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - Колдонмо математика жана информатика
Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с новостями по поводу COVID-19

Колдонмо математика жана информатика

Колдонмо математика жана информатика бөлүмү дүйнөнү башкарган жана XXI кылымда иштетиле турган татаал системаларды түшүнүүгө керек болгон куралдарды берет.

БОЛОЧОК СТУДЕНТТЕРИБИЗГЕ

НЕГИЗГИ АДИСТИК (MAJOR) ҮЧҮН КОЮЛГАН ТАЛАПТАР

КОШУМЧА АДИСТИК (MINOR) ҮЧҮН КОЮЛГАН ТАЛАПТАР

ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМ

САБАКТАР

БАЙЛАНЫШ

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028