Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - КОШУМЧА АДИСТИК (MINOR) ҮЧҮН КОЮЛГАН ТАЛАПТАР

КОШУМЧА АДИСТИК (MINOR) ҮЧҮН КОЮЛГАН ТАЛАПТАР

“КОЛДОНМО МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАТИКА” БАГЫТЫ БОЮНЧА КОШУМЧА АДИСТИКТИ АЛУУ САЯСАТЫ

 

Колдонмо математика жана информатика бөлүмү табигый жана коомдук илимдерде математикалык моделдештирүүгө кызыккан башка факультеттердин студенттерине кош адистик программасы боюнча “Колдонмо математика жана информатика” багыты боюнча кошумча адистикти алууну сунуштайт. Бул мүмкүнчүлүктү колдонгусу келген студенттердин негизги адистиги боюнча орто упайы кеминде 3.0 көрсөткүчүндө болушу зарыл. Негизги адистик программасынын жетекчиси жана Колдонмо математика жана информатика бөлүмүнүн башчысынын уруксаты талап кылынат. “Колдонмо математика жана информатика” багыты боюнча кошумча адистикке татыктуу болуу үчүн студенттер кеминде төрт милдеттүү жана үч тандалма сабакты алышы зарыл (сабактар төмөндөгү тизмеде көрсөтүлгөн).

 

#

Милдеттүү сабактар тизмеси

Кредиттер

1.

Математикалык анализ

6

2.

Дифференциалдык теңдемелер

6

3.

Алгебрада эсептөө ыкмалары, анализ жана дифференциалдык теңдемелер

6

4.

Ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика I

6

5.

Объектке багытталган программалоо I

6

6.

Геофизикада математикалык моделдештирүү / Экономикада математикалык моделдештирүү

6

7

Оюн теориясы

6

 

Жалпы:

42

Жыйынтыктоочу сынак түрү: жазуу түрүндө

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028