Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - КАРЖЫЛЫК ЖАРДАМ

КАРЖЫЛЫК ЖАРДАМ

өздөрүнүн эң мыкты жетишкендиктерин көрсөтө алган жана каржылык муктаждыктарын далилдүү билдирген таланттуу жана эмгекчил студенттерге БААУ каржылык колдоо көрсөтүү милдетин алат. Студенттердин болжол менен 92%ы, бул 1000ге жакын адам, өз эмгегине жана муктаждыгына жараша каржылык колдоо программасынын негизинде окууга кете турган чыгымдын 90%ына чейин көлөмүн түзгөн жардам алышат. Бир студентке берилүүчү каржылык жардам орто эсеп менен 135 000 сомду түзөт. Каржылык колдоо БААУга жаңы тапшыргандарга да, мурдатан окуп жаткандарга да берилет. Ал Кыргызстандын, КМШ өлкөлөрдүн жана алыскы чет мамлекеттердин бардык студенттерине каралган.


БААУ мындай каржылык колдоону өзүнүн каржылык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша көрсөтөт. Биздин мындай колдообуздун 10%га жакыны эң таланттуу студенттерди, алардын каржылык абалына карабай, бизде окууга тартуу үчүн үчүн жумшалат. Мындай каржылык колдоо көрсөтүү университетте таланттуу студенттердин орточо жылдык саны 1200 түзүшү керек деген стратегияга негизделет. Акыркы эки жылдын ар биирнде университет каржылык жардам иретинде $ 1 млн. ашык каражат алды. Стипендиялардын басымдуу бөлүгү академиялык жакшы жетишкендиктерге ээ студенттердин далилдүү каржылык муктаждыктарынын негизинде берилет.
Каржылык жардам берүү чечими Каржылык колдоо комитети тарабынан стипендиялар жана каржылыкы жардам боюнча башчыныны сунушу менен кабыл алынат. Акчалак жардам алуу үчүн студенттер каржылык жардам тууралуу арызды толтуруп, тийиштүү документтер менен бирге Стипендия жана каржылык жардам бөлүмүнө белгиленген мөөнөттөн кечиктирбей тапшырышы керек.


Каржылык жардам алууга арыз бериш үчүн, студенттер тиймштүү арыз баракчасын толтуруп Каржылык колдоо көрсөтүү бөлүмүнө (башкы имарат, 112-бөлмө) же finaid@auca.kg, finaidauca@gmail.com электрондук дарегине жөнөтүүлөрү зарыл.


Арыз менен бирге студенттер бардые зарыл документтерди (мисалы, каржылык көрсөтүү саясатында көрсөтүлгөн салык төлөмдөрү боюнча документтер) текшерүүгө бериши керек. Документтерди текшерүүгө каржылык жардам жөнүндө арыз менен чогуу тапшыруу кенеш кылынат. Эгер студент арыздын электрондук версиясын жиберсе, анын түп нускасы менен башка керектүү документтер кийинки 10 иш күн аралыгында тапшырылышы керек.
БААУнун каржылык колдоосу тууралуу кененирээк билгиңиз келсе, бизге тартынбай кайрылыңыз:


БААУнун Каржылык колдоо жана стипендиялар боюнча бөлүмү
Бишкек, Кыргызстан 720040
Абдымомунов к., 205 ,103-б.
Телефону: (996 312) 66-33-09 (доб. 293)
E-mail: finaid@auca.kg, finaidauca@gmail.com


Каржыллык жардамга тиешелүү формалар:
Каржылык жардамга арыздын формасы (pdf)
• Каржылык жардам берүү саясаты
• мурдатан берилип жаткан стипендияны узартуу жөнүндө жазуу түрүндөгү көрсөткүчтөр
• Кыргызстан менен КМШ өлкөлөрүнүн жарандары үчүн каржылык жардам жөнүндө китепчени орус тилинде көчүрүп алуу (PDF)


 

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028