Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - ДАЯРДЫК

ДАЯРДЫК

 

Экзамендерге алдын ала даярдан!

 

БААУнун кабыл алуу экзамендерине даярдануу

Математика боюнча тест №1
Математика боюнча тест №2
Математика боюнча тест №3
Математика боюнча темалар 
Сочинение боюнча темалар

 

TOEFLга даярдануу

TOEFL iBT сынагын тапшырууга даярдануу үчүн керектүү материалдар
TOEFL iBT боюнча кеңештер
TOEFL PBT сынагын тапшырууга даярдануу үчүн керектүү материалдар
Дилбаян темаларынын болжолдуу тизмеси

 

IELTSке даярдануу

Академиялык окуу боюнча текшерүү тесттери
Академиялык жазуу боюнча текшерүү тесттери
Жалпы жазуу боюнча текшерүү тесттери
Оозеки сүйлөшүүгө даярдануу
Угуп түшүнүүгө даярдануу

 

SATка даярдануу

SAT сынагына даярдануу боюнча расмий сайт
Окуу, Математика жана Жазуу боюнча даярдануу

 

ACTга даярдануу 

АСТ сынагына даярдануу боюнча расмий сайт
АСТ сынагына даярдануу боюнча жалпы материал 
Жазуу боюнча даярдануу
АСТ боюнча кеңештер
АСТ мүнөздөмөсү

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028