Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - Кыргыз Республикасында аккредитициялоо

Кыргыз Республикасында аккредитициялоо

 

Университеттин билим берүү ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагындагы нормативдик-укуктук актылардын, Университеттин Уставынын жана
КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин профессионалдык билим берүү тармагындагы төмөнкү лицензияларынын негизинде ишке ашырылууда: 2012-жылы
берилген ЖБ №27, каттоо номуру III-27; 2016-жылы берилген № LD160000103, каттоо номуру 16/0112; 2011-жылы берилген № LD145000056, каттоо номуру 14/0608; 2013-
жылы берилген № LD130000200, каттоо номуру 13/0082; 2015-жылы берилген № LD150000997, каттоо номуру 15/0547; 2015-жылы берилген № LD150000487, каттоо
номуру15/0335; 2013-жылы берилген АШ №2781 2781, каттоо номуру II/2551; 2016-жылы берилген № LE160000114, каттоо номуру 16/0033.


БААУнун жогорку окуу жайы макамы КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин 2016-жылдын 28-мартындагы №380/1 буйругунун негизинде мамлекеттик аттестациядан
өтүп жатканда берилген сертификаттар (2016-жылы берилген № SE16000062, каттоо номуру S16/0024; 2016-жылы берилген № SF160000242, каттоо номуру S16/0023) менен

 

АКАДЕМИЯЛЫК ПРОГРАММАЛАРЫ / БАКАЛАВРИАТ

"Антропология, технология жана Эл аралык өнүктүрүү" багыты
"Колдонмо Геология" багыты
"Колдонмо математика жана информатика" багыты
"Бизнес башкаруу" багыты
"Экономика" багыты
"Экологиялык туруктуулук жана климатология" багыты
"Европа таануу" багыты
"Юриспруденция" багыты
"Эл аралык мамилелер" багыты
"Журналистика" багыты
"Эркин искусстволор жана илимдер" багыты
"Психология" багыты
"Социология" багыты
"Программалык камсыздоo" багыты
"Телевидение" багыты
 
 
МАГИСТРАТУРА
 
"Бизнести башкаруу" (MBA) магистрдик программасы
"Колдонмо психология" магистрдик программасы
"Борбордук Азияны иликтөө" магистрдик программасы
"Социология" магистрдик программасы
"Журналистика" магистрдик программасы
"Экономика" магистрдик программасы
Педагогика боюнча Магистратура 
"Антропология, урбанизм жана Эл аралык өнүктүрүү" магистрдик программасы
Юриспруденция (LL.M.) боюнча Магистратура 
"Таланттарды башкаруу жана уюмдарда адамдык потенциалды өнүктүрүү" магистрдик программасы
 

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028