Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - Кошумча адистикке талаптар

Кошумча адистикке талаптар

 

Социологиядагы кошумча адистешүү студенттерге социологиялык теория жана социалдык изилдөөлөрдүн ыкмалары менен социология тууралуу дисциплина катары түшүнүк, ошондой эле аталган дисциплинанын негизин түзгөн эмпирикалык жана теоретикалык билимдердин кенен базасын алууга мүмкүнчүлүк берет. 

Адистиги боюнча орточо упайы 2,5 болгон студенттер гана социологиядагы кошумча адистикке өтүнмө бере алышат. Студент кошумча адистикке өтүнмө берүүдөн мурда өзү адистешкен программанын координаторунан жана тиешелүү түрдө кошумча адистикти алып барган программанын координаторунан макулдук алышы керек.

Студент кошумча адистикке өтүнмөнү биринчи окуу жылын аяктагандан кийин гана берип кайрыла алат. Ал үчүн студенттер кошумча адистик жөнүндө өтүнмөнүн формасын толтуруусу, тиешелүү кол тамгаларды алуусу жана аны Окуу бөлүмүнө тапшыруусу кажет.

Кошумча адистикти өтүү үчүн жок дегенде 42 насыяга ээ болуу кажет. Бардык курстар боюнча упайлар жетишерлик даражада болуусу керек. Кошумча адистикти өтүү үчүн жазма же оозеки сынактарды тапшыруу, ошондой эле жогорку курстарда дипломдук иштерди жазуу талап кылынбайт. 

 

Социологиядагы кошумча адистик үчүн милдеттүү курстар:

  1. Жалпы социология же Социологияга киришүү (6) 
  2. Классикалык социалдык теория (6) 
  3. Заманбап социалдык теория (6) 
  4. Изилдөөнүн сапаттуу ыкмалары (6)
  5. Изилдөөнүн сандык ыкмалары (6)
  6. 300-400 деңгээлиндеги социологиянын эки кошумча курсу (12)

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028