Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - Бүтүрүүчү ишке карата саясат

Бүтүрүүчү ишке карата саясат

 

Психология департаменти

 

БААУнун ар бир студенти жылдык бүтүрүүчү ишин аткарууга милдеттүү. Студенттин окуу программасынан көз каранды түрдө жогорку курстун студенттери үчүн долбоор дипломдук иштин формасын кабыл алуусу мүмкүн. Студенттин изилдөөчүлүк жана илимий жөндөмдүүлуктөрүн өнүктүрүүдөгү каражат катары пайдаланууга багытталган кызыктырган тема боюнча көзөмөлдөнүүчү изилдөөдөн көз карандысыз түрдө. Бүтүрүүчү иш студенттин окуу тармагына эмне таандык экенинен көз каранды түрдө теориялык, эмпирикалык, тарыхий, сандык, этнографиялык же талдоочулук мүнөздө болуусу мүмкүн.

Дипломдук иштин үстүндө иштөө өзүнө сын көз-карашта окуу, изилдөөчүлүк жана теориялык адабияттарды баалоо жана анализдөө, маселени аныктоо, дизайн жана анализ изилдөө жана ошондой эле жыйынтыктар менен тыянактардын жазма жана оозеки бет ачарларын камтыйт. 

Бүтүрүүчүлүк иштердин бирдиктүү саясатын жана адилеттүү баалоону камсыздоо үчүн бүткүл университет боюнча бүтүрүүчү иштердин бирдиктүү саясатына ээ болуу керек. 

 

Өтүнүч БҮТҮРҮҮЧҮЛҮК ИШТЕР БОЮНЧА ТОЛУК САЯСАТТЫ бул шилтеме аркылуу кунт коюп окуп чыгыңыз.

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028