Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - Жатакана кызматкерлери

Жатакана кызматкерлери

 

 

Жатакана координатору

 

Екатерина Санамянц
Аалы Токомбаев көчөсү, 7/6, 420- кабинет
Тел: (+996) 312 915-000 (ички: 317)
Email: ekaterina.sanamiants@gmail.com

 

ЖМА административдик мүдүрү

 

Аселя Уметалиева

Аалы Токомбаев көчөсү, 7/6, 237- кабинет

Тел: (+996) 312 915-000 (ички: 315)
Email: umetalieva_asel@auca.kg 

 

Жардамчылар

Даниал Ахмад Саид

Давлатназар Мамадназаров

Севара Таджибаева

Сезим Женишбекова

Содик Мирзоев

 

 

Административдик-чарбалык бөлүм

  

Техникалык Координатор

Азамат Мухтарбеков

 

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028