Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - Гранттарды кординациялоо боюнча кеңсенин кызматкерлери

Гранттарды кординациялоо боюнча кеңсенин кызматкерлери

Телефон: +996 (312) 915000 доб. 240
Кабинет: 402
Аббр: GRANT

No staff

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028