Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - MINOR REQUIREMENTS

MINOR үчүн талаптар


MINOR REQUIREMENTS.pdf

1. 12 насыяга негизги деңгээлдин эки курсу (100)

2. 15 насыяга экинчи деңгээлдин үч курсу (200)

3. 15 насыяга 3/4 деңгээлдин үч курсу
Жалпы: 42 насыя


2. 12 насыяга негизги деңгээлдин курстары (100)
Төмөнкү курстарды алыңыз:

  • Environmental Geo-chemistry (AGEO-110) – (6 cr.)
  • General Geology (AGEO/NTR-111) – (6 cr.)


3. 15 насыяга экинчи деңгээлдин курстары (200)
Төмөнкү курстарды алыңыз:

  • Intro to Mineralogy and Petrology (AGEO-201) – (6 cr.)
  • Structural Geology and Tectonics (AGEO-220) – (6 cr.)
  • Environmental Geology and Mining Safety (AGEO-214) – (3 cr.)


4. 15 насыяга 3-4-деңгээлдин курстары (300/400)
Төмөнкү курстарды алыңыз:

  • GIS Application in Earth Sciences (AGEO/NTR-300) – (6 cr.)
  • Mineral Deposits Geology and Surface Excavation (AGEO-402) – (6 cr.)
  • Hydrogeology and Integrated Water Resource Management (AGEO-403) – (3 cr.)

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028