Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - Миссиянын жыйынтыктары

Миссиянын жыйынтыктары

Кино факультетинин миссиясы биздин коомдун ар тараптуу тажрыйбасы менен перспективаларын чагылдырган кино- жана видеоконтентти жаратуу үчүн платформа жаратып берүүдө жатат. Биз студенттер, көрүүчүлөр жана кино сүйүүчүлөр үчүн меймандос жана инклюзивдүү чөйрөнү жаратууга жана кино искусствосуна карата түшүнүү жана ыраазы болуу сезимин тарбиялоого умтулабыз. Биздин максат - Борбордук Азияда кинонун кесипкөйлөрүнүн жана искусствонун өкүлдөрүнүн жаңы муунун тарбиялоо, үйрөнчүк жана калыптанган кинематографисттердин эмгектерин колдоо жана алга жылдыруу, көрүүчүлөргө кинонун ар кандай жанрлары, стилдери жана маданияттарын берүү. Биз ошондой эле кинематографисттер менен кино сүйүүчүлөрүнүн болочок муунун билим берүү программалары, семинарлар жана атайын иш-чаралар аркылуу окутууга жана шыктандырууга умтулабыз. Биздин кино факультетибиз заманбап жана классикалык тасмалардагы мыкты көрүнүштөрдү көрсөтүүгө, ошондой эле кинонун сыйкыры менен таасирин баалоо жана андан рахат алууга мүмкүн болгон мейкиндик түзүп берүүгө умтулат.

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028