Борбор Азиядагы Америкалык университет «Манас мураскерлери» аттуу жайкы лагерине чакырат
Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с новостями по поводу COVID-19

Борбор Азиядагы Америкалык университет «Манас мураскерлери» аттуу жайкы лагерине чакырат

23 апреля 2015


 

Биринчи жолу!!!

Борбор Азиядагы Америкалык университет

«Манас мураскерлери» аттуу жайкы лагерине чакырат

 

Максаттуу топ:  баштоочулар же кыргыз тилин базалык деңгээлде билген 11-13 жаштагы балдар.

 

Лагердин программасынын бөтөнчөлүгү:  Кыргыз тили өзүнүн чөйрөсүндө жана мектепте узак мөөнөттө окутулса да, ал тилде сүйлөбөгөн балдарды эне тилине кызыгуусун жана сүйүү мотивациясын жаратуу, ошондой эле, балдардын коммуникативдик тоскоолдуктарын жеңүүсү болуп саналат.

 

! Бул программаны окутууда  балдардын жаш курак өзгөчөлүгүнө карата интерактивдүү методиканы колдонуу менен психология, антропология, кыргыз филология, тарых профессорлору жана БАУнун маалымат технологиялары  аркылуу түзүлдү.

 

 

 

Лагердин негизги максаты:  Балдардын чыгармачылык потенциалын                        

ачуу жана маданий чөйрө аркылуу тилдик көндүмдөрдү өнүктүрүү.

 

   .

 

 

 

 

Кантип: Лагердин форматы                                  

билимди кызыктырууну кызыгууну маалымат арттырууну сунуш кылат

10 күндүн ичинде сиздердин балдарыңыздар

эне тили аркылуу өзүнүн түп тамырын билип, жаратылыштын кучагында улуттук декор, ошондой эле, ыр, музыка, тарых, улуттук оюндар жана фольклор аркылуу өздөрүнүн билимдерин, кругозорун  кеңейтишет.

Кайда: Таза аба жана кооз жердеги «Кой Таш» эс алуу жайында

 

Эмне: Балаңыз  кыргыз элинин салт – санаасы аркылуу кызыктуу саякатка мүмкүнчүлүк алат.

 

Качан: 12 – 21- июнь, 2015 – жыл.

Саны: 1 топ - 15 киши

Мөөнөтү: 10 күн

Баасы: 32000 сом.

 

Кыргыз тилиндеги сүйлөө речине басым кою менен  32 саат интенсивдүү курс берүү.

 

Эртең мененки блок:  кыргыз элинин тарых, маданият, салт – санаа боюнча сабактар өткөрүлөт.

 

Түштөн кийинки блок: спорттук улуттук оюндар жана чыгармачылык иштер аткарылат.

Кечки эс алуу: мурасына кызыктуу саякат.

.

 

Байланыш телефондору: 0(312) 664046, 0(770) 444710, e-mail: joldosheva_a@auca.kg

<<

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028