Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - Арыздар

АРЫЗДАР

АРЫЗДАР

 

Каржылык жардамдын  формасы
Каржылык жардамдын арыз формасы
Каржылык жардам көрсөтүү саясаты

Стипендияны узартуу жөнүндө арыз
Төлөм жүргүзүүнүн жекече тартиби

Каржылык жардам боюнча китепче орус тилинде КМШ өлкөлөрүнүн жарандары үчүн

Каржылык жардам боюнча китепче орус тилинде Кыргызстандын жарандары үчүн

KIVA Client Waiver - Ind Sign_Kyrgyz

KIVA fall 2014 journal

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028