Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - КИТЕПКАНА

КИТЕПКАНА

Бүгүнкү күндө жетишүүгө мүмкүн болгон эң маанилүү көндүмдөрдүн бири  бул малыматтын кандай түрү керектигин билүү жана аны табуу жөндөмү болуп эсептелет. Биздин китепкананын адыс кызматкерлери сизге сын ой жүгүртүү жөндөмүнө ээ болууга жана басма, электрондук, мультимедиа маалыматтарынынын чексиз дүйнөсүн изилдөөгө жардам берет. Басма жана электрондук түрдөгү 70,000ден ашуун китептер менен басмылмаларга дайыма өсүп туруучу аудио-видео ресурстар да кошулат. Китепкана сиздин окууңузду жана изилдөө иштериңизди маалымат менен камсыз кылууда маанилүү роль ойнойт. Биздин кызматкерлер гуманитардык, социалдык жана техникалык илимдер боюнча эң акыркы маалыматтык материалдар менен камсыз кылууга дайыма аракет кылышат.

 

Биз жумасына жети күн ачыкпыз. Муну менен биз университеттин студенттерине, мугалимдерине жана кызматкерлерине зарыл болгон маалыматтардан пайдаланунун жеңил мүмкүнчүлүгүн берип турабыз. О. э. электрондук каталог, EBSCO, JSTOR, Columbia International Affairs Online, LexisNexis Academic, Taylor&Francis Journals Online ж.б. маалымат булактары сунуш кылынат. EBRARY жана EBSCO eBooks маалымат булагы аркылуу коптогон толук текстуу электрондук китептерди жана монографияларды пайдалануу мумкунчулугу бар. Мындан тышкаары китепкана, озунун «Ачык электрондук китепканасын» оздоштуруудо. Мында Университет басмасынын электрондук коллекциялар, мугалимдердин жана кызматкердин диссертациялык авторефераттары, илимий публикациялары, окутуу-методикалык ж.б. материялдар орун алган. Андан тышкары китепкана издөөнүн натыйжалуу стратегиялары жана библиографиялык долбоорлор боюнча студенттер менен мугалимдер үчүн тренингдерди үзгүлтүксүз өткөрүп турат.

 

Бир нече эл аралык уюмдар китепкананын колекциясын жана ресурстарын толтуруу менен жардам көрсөтүп турушат. Китепкананын өнөктөштөрү - Ачык коом институту, Индиана университети, SABRE фонду, АКШнын Кыргызстандагы элчилиги, Дүйнөлүк Банк. 2003-жылы биздин китепкана Кыргызстандын китепканаларынын маалыматтык консорциумун түзүп, Эл аралык китепканалардын америкалык эл аралык консорциумунун (AMICAL) активдүү мүчөсү болуп эсептелет.

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028