Памяти Жеенбека Куленбекова

Памяти Жеенбека Куленбекова

23 сентября 2022

С большой печалью мы сообщаем, что 23 сентября 2022 года в возрасте 56 лет, ушел из жизни Жеенбек Эшмуратович Куленбеков, профессор и руководитель направления «Прикладная геология» и направления «Экологическая устойчивость и климатология».

Свою работу в АУЦА Куленбеков начал в 2013 году в качестве руководителя программы «Экологический менеджмент и устойчивое развитие. Жеенбек Эшмуратович внес большой вклад в развитие естественно-научного направления в АУЦА, а также в открытии совершенно нового для АУЦА департамента «Прикладная геология». Благодаря Жеенбеку Эшмуратовичу в АУЦА была организована гео-экологическая лаборатория, оснащенная современными оборудованиями для учебных и научных целей.

За время работы в АУЦА он успевал выполнять не только свои основные функции, но и заниматься общественной работой. В 2016-2018 годах занимал должность заместителя председателя экспертного совета по исследовательским грантам АУЦА. Жеенбек Эшмуратович был автором многих научных статей и книг.

Жеенбек Эшмуратович с супругой вырастили и воспитали двух достойных детей. Он был заботливым отцом, любящим мужем, замечательным дедом.

В памяти коллег Жеенбек Эшмуратович Куленбеков навсегда останется талантливым ученым, отзывчивым, доброжелательным человеком и мудрым руководителем.

Профессор Куленбеков посвятил АУЦА более 8 лет. Коллектив университета выражает искренние соболезнования родным и близким покойного, и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

 

***

Жеенбек Куленбековдун жаркын элесине

Жеенбек Куленбековдун жаркын элесине
Бүгүн 2022-жылдын 23-сентябрында 56 жаш курагында БААУнун “Колдонмо геология” жана “Экологиялык туруктуулук жана климатология” багыттарынын жетекчиси, профессор Жеенбек Эшмуратович Куленбеков дүйнөдөн кайтканын чоң кайгыруу менен маалымдайбыз.
Куленбеков БААУда өз ишмердүүлүгүн 2013-жылы “Экологиялык менеджмент жана туруктуу бекем өнүгүү” программасынын жетекчиси катары баштаган. Жеенбек Эшмуратович БААУнун табигый-илимий өнүгүүсүнө чоң салым кошту. Ал эми БААУнун “Колдонмо геология” департаментинин ачылышына анын эмгеги зор. Дал анын талыкпаган эмгеги жана иш-аракеттеринин аркасында БААУда билим алуу жана илимий изилдөө үчүн ыңгайлуу заманбап шаймандар менен жабдылган гео-экологиялык лаборатория уюштурулган.
БААУда эмгектенген мезгилинде ал өз милдеттерин гана так аткарбастан, коомдук ишмердүүлүк менен да алектенүүгө жетишкен. 2016-2018-жылдары БААУнун изилдөөчүлүк гранттары боюнча эксперттик кеңешинин төрагасынын орун басарынын милдетин аркалаган. Жеенбек Эшмуратович көптөгөн илимий макала менен китептердин атвору болуп саналат.
Жеенбек Эшмуратович жубайы менен биргеликте 2 татыктуу уулду тарбиялап-өстүрүштү. Ал камкор ата, сүйүктүү өмүрлүк жолдош, мыкты чоң ата болчу.
Кесиптештеринин эсинде Жеенбек Эшмуратович Куленбеков таланттуу окумуштуу, жардамын аябаган кең пейил адам жана акылман жетекчи катары кала берет.
Профессор Куленбеков БААУга 8 жылын арнады. Университеттин эмгек жамааты анын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза-кайгысын тең бөлүшөт.

<< вернуться к списку новостей

American University of Central Asia
7/6 Aaly Tokombaev Street
Bishkek, Kyrgyz Republic 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + Вн.
Факс: +996 (312) 915 028
Контакты АУЦА