23 сентября – День кыргызского языка

23 сентября – День кыргызского языка

23 сентября 2022

23-сентябрь – Кыргыз тилинин күнү

Бул күнү 1989-жылы "Кыргыз ССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамы" кабыл алынган. Мына ошол мезгилден тарта Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик тил болуп эсептелет, ал эми 23-сентябрь мамлекеттик тил  күнү катары белгиленип келет.

Майрамдык куттуктоосунда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров буларга токтолду:

"Кыргыз тили – улуттук иденттүүлүктүн негизи, улуттук наркыбыздын өзөгү, руханий азыктануубуздун булагы. Ал – ата-бабаларыбыз бизге калтырган асыл мурас, келечек муундарга өткөрүлүп бериле турган ыйык аманат. Бул аманатты аткарууга баарыбыз милдеттүүбүз! Мамлекетти, көз карандысыздыкты коргоо кандай милдет болсо, тилди сактоо, коргоо жана өнүктүрүү дал ошондой милдет болууга тийиш!"

Сиздерди Кыргыз тилинин күнү менен куттуктайбыз!

 

***

В этот день в 1989 года был принят Закон «О государственном языке Киргизской ССР». С того дня в Кыргызстане государственным языком является кыргызский, а 23 сентября отмечается в стране как День государственного языка.

В праздничном поздравлении президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил: «Кыргызский язык – основа национальной идентичности и национальной ценности, источник духовного питания. Это драгоценное наследие, оставленное нам отцами, и священное наследие, которое должно быть передано будущим поколениям. Мы все обязаны выполнить этот долг! Сохранение языка должно быть точно таким же долгом, как и защита родины и независимости!»

Поздравляем вас с Днём кыргызского языка!

<< вернуться к списку новостей

American University of Central Asia
7/6 Aaly Tokombaev Street
Bishkek, Kyrgyz Republic 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + Вн.
Факс: +996 (312) 915 028
Контакты АУЦА