Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - Факультеттин кеңеши

ФАКУЛЬТЕТТИН КЕҢЕШИ

Туруктуу өнүктүрүү боюнча кеңеш БААУ Экологиялык туруктуулук программасынын консультациялык органы болуп саналат. Кеңешке бизнес, өкмөт, окумуштуулар коомчулугунан мүчөлөр шайланган. Кеңеш бүгүнкү күндө Борбордук Азия беттешкен экологиялык маселелерди чечүүгө, келечекте бүткүл дүйнөгө таасир кыла турган чечимдерди алууга студенттерди даярдоо максаты менен окуу планын, практикалык тажрыйбаларды түзүүнү көздөйт.

 

Эндрю Вахтель

БААУ Президенти

Элида Ногойбаева

БААУ Окутуучулар жетекчиси

Бен Феррис

Кумтөр

Александр Темирбеков

Кыргыз Республикасында БУУӨП

Kai Schlenther

House of Sustainability

 

 

 

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028