Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - ЕВРОПА ТААНУУ

ЕВРОПА ТААНУУ

ЕВРОПА ТААНУУ ДЕГЕН ЭМНЕ?

 

Европа азыркы тарыхта эл аралык иштерде негизги ролду ойноп келет жана учурда өзүнүн өнүгүү жолундагы чечүүчү мезгилди башынан кечирүүдө. Анын континенталдык мамлекеттер аралык системанын жаңы түрүн калыптандыруудагы тажрыйбасы татаал баскычына жетти. Европа аймагын жана анын көөнөрбөс көп кырдуугун таануунун өзү эле абдан кызыктуу жана эл аралык иштерде ийгиликке жетүү үчүн эң мыкты негиз болуп кала берет.

 

БИЗ ЖөНүНДө

 

Европа таануу программасынын максаты университеттин бүтүрүүчүлөрүн эл аралык уюмдарда же мамлекеттик болуп эсептелинген, бирок эл аралык деңгээлде, айрыкча Европада, активдүү болуп эсептелген уюмдарда иштөөгө даярдайт. Бул бейөкмөт (мамлекеттик эмес) уюмдар, кесиптик жана өндүрүштүк бирикмелер, мамлекеттик институттар жана административдик комитеттер болушу мүмкүн. Мындай кызматтар үчүн талапкерлер башка тилдерде сүйлөгөн жана башка маданияттын өкүлдөрү менен сүйлөшө ала турган жөндөмгө ээ болушу керек жана Европанын түзүлүш структурасын анын тажрыйбасы, Европалык интеграциянын структурасы менен келечеги тууралуу терең билимге ээ болушу керек.

 

 

БИЗДИН ОКУТУУЧУЛАР

 

 

СИЗДИН МүМКүНЧүЛүКТөРүҢүЗ

 

Бул программанын бүтүрүүчүлөрү Европанын эки тилин жакшы билип чыгышат, Европанын тарыхы, саясаты, мыйзамы, адабияты жана маданияты тууралуу кеңири билим алышат. Бул Борбордук Азияда Европа таануу боюнча уникалдуу адистикти сунуш кылган жалгыз программа. Бардык негизги курсттар англис тилинде окутулат. Буга кошумча биздин студенттер француз жана немис тилдерин үйрөнүшү, аларды Европадагы эки тилдүүлүк перспективасы менен камсыз кылат. Бардыгы болуп Европа таануу программасында окуу чоң тогуз бөлүктөн турат: Европанын тарыхы, Европанын саясаты, Европанын экономикасы, Европанын географиясы, Европанын маданияты, Европанын адабияты, Европанын коому, Европанын мыйзамы жана Европанын тилдери (немис жана француз).

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028