Американский Университет в Центральной Азии - АУЦА - Курсы кыргызского языка

Курсы кыргызского языка

ДЕЛОВОЙ КЫРГЫЗСКИЙ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

Вернуть к списку курсов    Описание курса    Зарегистрироваться    Задать вопрос

Цена (Сом)
3000 сом в месяц

Продолжительность
3 месяца - 72 акад. часа

Программанын максаты: Кыргыз тилин бизнес жана экономика багытында уйротуу жана кесиптик лексикасын байытуу. Ошондой эле коомдук турмушта, массалык маалымат каражаттарында активдуу кездешуучу терминдерди оздошторууго машыктыруу, оозеки кепте жана ишкер чойродоо колдонууга уйротуу.

 

Курстун катышуучулары:  Курс кыргыз тилин орто денгээлде билген жана аны кесиптик жактан терендетип уйронууну каалаган экономика, бизнес жана соода тармактарында иштеген ишкерлерге, бул багытта билим алып жаткан студенттерге жана  жалпы эле кызыгуучуларга арналат.

 

Программаны иштеп чыккан:  Шамбаева Бурул Сыргабековна - «Кыргыз тили» программасынын ага окутуучусу-профессордун ассистенти. Илимий-методикалык «Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ойломду остуруу» программасынын эл аралык жана улуттук денгээлдеги окутуучусу жана тренери. «Эл аралык билим беруу боюнча Америкалык Кеъештер» (АКСЕЛС) корпорациясынын кызматкери.

 

 

Программа кандай натыйжа берет: Ишкер чойродо оз ара пикир алышуу, массалык маалымат  каражаттарындагы бизнес жана экономика багытындагы маалыматтарды окуп  тушунуу, суйлошуулорду жургузуу, терминдерди жана тушунукторду оозеки кепте колдоно билуу, бизнес долбоорлорду жаза билуу, бул багыттагы учкул создордун, макал-ылакаптардын маанисин тушунуу менен кепте колдоно билуу ж.б. жетишуу 

Программанын тузулушу:

1-модуль:  Бизнес, экономика боюнча соз, соз айкаштарын, тушунукторду, терминдерди оздоштуруу жана кепте колдонуу. Текстти окуп тушунуп, оозеки айтып беруу, оз кесиби, долбоору ж. б. тууралуу жаза билуу.

 

 1. Адистик жана кесип тууралуу тушунук.
 2. Ишкер жана ишкердуулук жонундо.
 3. Ишкердикти кантип баштоо керек?
 4. Ишкер адамдарга кеъеш
 5. Ишкер суйлошуулорду уюштуруу.
 6. Кесиптик-грамматикалык материалды оздоштуруу.
 7. Кырдаалдар боюнча иш алып баруу.
 8. Текстти оздоштуруу.

 

2-модуль: Учурдун талабына ылайык кыргыз тилинде активдуу колдонулуп жаткан базар экономикасына, баалуу кагаздарга, банк, акционердик коомдордун, ишканалардын, чет элдик фирмалардын соода иштерине байланыштуу атайын терминдерди, туюнтмаларды оздоштуруу.

 

 1. Соода жана соодалашуу.
 2. Акча жонундо.
 3. Салык, бажы боюнча тушунуктор.
 4. Жарнама жаратуу же бугунку кундогу «реклама» тууралуу.
 5. Темага тиешелуу тексттерди оздоштуруу
 6. Диалог, ишкер суйлошуулорду уюштуруу.
 7. БСК дагы маалыматтар менен таанышуу, талдоо.

 

Окуу планы:

 

1. Курстун аталышы:      Кыргыз тили бизнесте

2. Жалпы сааты:             

3. Практикалык саат:     

4. Текшеруу формасы:    Сабак учурундагы тапшырмалар. Текшеруу иштери.  

                                            Тест жургузуу. 

 

 

Программаны окуу-методикалык жактан камсыздоо:

Программа курстун угармандарын курс боюнча окуу куралдары, атайын иштелмелер  жана техникалык каражаттар менен камсыз  кылат.

Курста  Эларалык «Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ойломду  остуруу» программасынын стратегиялары, окутуунун интерактивдуу методдору кенири колдонулат.

                   

American University of Central Asia
7/6 Aaly Tokombaev Street
Bishkek, Kyrgyz Republic 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + Вн.
Факс: +996 (312) 915 028
Контакты АУЦА