Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - Туруктуу өнүктүрүү боюнча конференция
Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с новостями по поводу COVID-19

Туруктуу өнүктүрүү боюнча конференция

Туруктуу өнүктүрүү боюнча конференция

Борбордук Азиядагы Америка университети, 2014-жыл, 12-февраль

Норвегиянын Билим берүүдө эл аралык кызматташтык борборунун (SIU) карамагындагы NMBU-БААУ долбоорунун алкагында 2014-жылдын 12-февралында Туруктуу өнүктүрүү боюнча конференция Борбордук Азиядагы Америка университетинде өткөрүлгөн.

Борбордук Азиянын жаратылыш байлыктары мол болгону менен, чөлкөмдүн айлана-чөйрөнү сактоо багытында бир топ көйгөйлөрү да бар, андыктан бул аймактын социалдык-экономикалык шарттарына дал келген, туруктуу өнүктүрүү боюнча тийиштүү стратегиялар иштелип чыгышы зарыл. Ошондуктан бул максатты көздөгөн, туруктуу өнүктүрүүнүн принциптерин жакшы билген, коомчулукту өнүгүүнүн туруктуу жолуна түшүрө турган жаңы, дымагы күчтүү жетекчилер керек. Муну менен бирге, илимий изилдөөлөр жана практикалык иштер билим берүү материалдарын иштеп чыгууда жардам бере алат. БААУ мындай иш-чараларга өз салымын кошуп баштады, алмашуу жана кызматташуу багыттарында өз ишмердигин күчөтүүнү көздөйт.

Конференция туруктуу өнүктүрүү ой-пикиринин окутуу процессине, илимий жана коомдук ишмердикке интеграцияланышына арналган. Илимий кызматкерлер, окутуучулар, окумуштуулар, туруктуу өнүктүрүү кесипкөйлөрү конференциянын негизги катышуучуларын түзгөн. Туруктуу өнүктүрүү тармагында БААУ демилгелери жөнүндө маалыматтардын кеңири жайылышына, университет ичинде жана тышында окумуштуулар жана окутуучулар арасында кызматташтык рухун жандандырууга кызыктарбыз. Мындайча, конференция аркылуу илимий коомчулук мүчөлөрү арасында жаңы байланыштар түзүлгөн.

  • Өнүгүп жаткан өлкөнүн алкагында ишканалардын коомчулук алдындагы жоопкерчилиги жана айлана-чөйрөнү сактоосу – ишканалардын туруктуу өнүктүрүүгө жетишиндеги жаңы мүмкүнчүлүктөрү
  • Энергияны пайдалуу колдонуу жана энергиянын жаңылануучу булактары – мунун пайдалуулугу, өздөштүрүүдөгү тоскоолдуктар жана процессти тездетүүнүн жолдору
  • Шаар сыртындагы аймактарды туруктуу өнүктүрүү – шаарлардан тышкары аймактарда өнүктүрүүнүн бардык түрлөрүн камтыйт – био ар түрдүүлүктүн, жер кыртышынын/топурактын, токойлордун жана көлдөрдүн начарлашы/кайра калыбына келиши; экономикалык ыйгарым укуктардын илгерилетиши; социалдык интеграция, жаратылыш ресурстарын коргоо чаралары.

Конференциянын баяндамалары кыргыз тилинде

Орус тилинде

Англис тилинде

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028