Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - БААУ Президенти, жетекчилиги, башкармалыктары жана кызматкерлери

БААУ Президенти, жетекчилиги, башкармалыктары жана кызматкерлери

БААУ эл аралык камкорчулар кеңеши, университеттин президенти, профессордук-окутуучулук курам жана административдик кызматкерлери тарабынан башкарылат.

Камкорчулар Кеңеши

Окумуштуулар Кеңеши

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028