Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - ДОЛБООР ЖӨНҮНДӨ
Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с новостями по поводу COVID-19

ДОЛБООР ЖӨНҮНДӨ

Норвегия табигый илимдер университети

БААУ-NMBU кызматташтык долбоору – Норвегиянын Билим берүүдө эл аралык кызматташтык борборунун (www.siu.no) колдоосу менен ишке ашырылган узак мөөнөттүү өз ара биргелешкен ишмердик болуп саналат.

Долбоордун максаттары:

 • Бакалавриат жана магистратура деңгээлинде жаңы окуу курстарын иштеп чыгуу;
 • Студенттер менен алмашуу;
 • Илимий изилдөө ишмердигинде көмөктөшүү;
 • Окутуу ыкмаларын жакшыртуу.

Жаңы окуу курстарын иштеп чыгуу

Норвегия табигый илимдер университетине (www.nmbu.no) караштуу Экономика жана бизнес мектеби менен биргеликте, БААУ тогуз жаңы окуу курсун иштеп чыккан.

 1. «Өнүктүрүү максатында жардам көрсөтүү жана саясат» (Development aid and politics)
 2. «Улуттук жана эл аралык деңгээлде айлана-чөйрөдөгү абалды башкаруу» (National and international environmental governance)
 3. «Айыл-чарба саясаты, өнүктүрүү жана соода» (Agriculture policy, development and trade)
 4. «Айлана-чөйрө жана ресурстар экономикасы » (Resource & environmental economics)
 5. «Долбоорлордун аткарылышына жана айлана чөйрөгө келтирилген таасирге баа берүү » (Project evaluation and environmental evaluation)
 6. «Энергетика базары жана тармагын жөнгө салуу» (Energy markets and regulation)
 7. «Экологиялык эсеп жана башкаруу» (Environmental accounting and management)
 8. «Жаратылыш байлыктарын коомдук башкаруу» (Community-based natural resource management)
 9. «Жаңжалдар жана өнүктүрүү » (Conflict and development)

Курстар норвегиялык окутуучулар менен биргеликте окутулган. Иштеп чыгарылган сабактардын сапаты эки окуу жайдын тең студенттери жана жетекчилиги тарабынан жогору бааланган.

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028